חץ ימינה
ינואר 2022
חץ שמאלה
ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
שבת
26
27
29
31
1
כ"ח טבת התשפ"ב
2
כ"ט טבת התשפ"ב
3
א' שבט התשפ"ב
4
ב' שבט התשפ"ב
5
ג' שבט התשפ"ב
6
ד' שבט התשפ"ב
7
ה' שבט התשפ"ב
8
ו' שבט התשפ"ב
9
ז' שבט התשפ"ב
10
ח' שבט התשפ"ב
11
ט' שבט התשפ"ב
12
י' שבט התשפ"ב
14
י"ב שבט התשפ"ב
15
י"ג שבט התשפ"ב
21
י"ט שבט התשפ"ב
22
כ' שבט התשפ"ב
23
כ"א שבט התשפ"ב
24
כ"ב שבט התשפ"ב
25
כ"ג שבט התשפ"ב
26
כ"ד שבט התשפ"ב
27
כ"ה שבט התשפ"ב
28
כ"ו שבט התשפ"ב
29
כ"ז שבט התשפ"ב
31
כ"ט שבט התשפ"ב
2
3
4
5