סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8500708
misrad@yoav.org.il
פקס: 08-8500756

חוגי ספורט לקיץ