חברת הנעורים צפית

חברת הנעורים צפית

"חברת הנעורים"- כשמה כן היאחברה של בני ובנות נוער אשר מקיימים חיים משותפיםחברת הנעורים מורכבת מקבוצותולכל קבוצה צוות מדריכיםמהות הפעילות בחברת הנעורים היא יצירה של חברה ערכיתאוטונומית ויוצרתשמקיימת אלטרנטיבה לתרבות של צריכה ושעמום ובמקומה שמה במרכז שיחהמפגש עמוק וכנהמנהיגות ויצרנותמטרתנולתת לכל חניך וחניכה את הקרקע הכלים לצמוח כמתבגרים עם ערך עצמי גבוה, תחושת מסוגלות אישית, ויכולות חברתיות מפותחות. ובנוסף, לפתח את הדור הבא של המנהיגים והמנהיגות של החברה הישראלית.

חברת הנעורים צפית