ספורט

כדורסל

מטרת החוג: הקניית יסודות הכדורסל בצורות שונות ובעיקר שיפור הטכניקה האישית.

כדורסל