ספורט

חדר כושר

חדר כושר
  • חדר כושר - ח. כושר נערות כ.מנחם

   חדר כושר - ח. כושר נערות כ.מנחם

   פעמים בשבוע

   לפרטים נוספים
  • חדר כושר - ח.כושר כפמ נוער+בוגר

   חדר כושר - ח.כושר כפמ נוער+בוגר

   נוער + בוגרים פעמים בשבוע

   לפרטים נוספים
  • חדר כושר - ח.כושר נערות כיתה ח'

   חדר כושר - ח.כושר נערות כיתה ח'

   אולם צפית חדש כפר מנחם

   לפרטים נוספים
  • חדר כושר - ח.כושר נשים כפמ * 1

   חדר כושר - ח.כושר נשים כפמ * 1

   פעם בשבוע ניתן להגיע לאימון פעם בשבוע,לאחד מימי הפעילות.

   לפרטים נוספים
  • חדר כושר - ח.כושר נשים כפמ * 2

   חדר כושר - ח.כושר נשים כפמ * 2

   פעמים בשבוע

   לפרטים נוספים