סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8500708
misrad@yoav.org.il
פקס: 08-8500756

אישור הורים להשתתפות -

ידועה לי שעת היציאה ושעת החזרה המשוערת . אני מתחייב שבני / בתי יוצא וחוזר עם ההסעה ולא בשום דרך אחרת לבני / בתי אין שום מניעה משום סוג להשתתף בפעילות ידוע לי שהפעילות יכולה לכלול שחייה, מאמצים גופניים ושהות בשמש לבני / בתי אין שום מגבלות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בפעילות בני / בתי יודעים לשחות ואין מניעה שישתתפו בפעילות פארקי מים
על החתום
הצהרת בריאות
הנני מצהיר בזאת כי: 1 .לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/ בתי להשתתף בפעילות
2 .יש לבני/ בתי מגבלה בריאותית כדלקמן:
א. יש לבני/ בתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון: אסטמה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד‘):
ב. האם יש לבני/ בתי מגבלות רפואיות כגון צליאק, רגישות ללקטוז,G6PD:
באם לחניך מגבלות בריאותיות באחריות ההורה להעביר אישור רפואי.
3 .אישור השתתפות בפעילות מים
בני/ בתי יודע/ת לשחות ואני מאשר לו/לה להשתתף בפעילות מים.:
בני/ בתי יודע/ת לשחות אך איני מאשר לו/לה להשתתף בפעילות מים.:
על החתום
  • הצהרת נגישות
  • החברה למתנסים
  • המועצה האזורית יואב
  • תו נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים