טפסים

אישור הורים להשתתפות

ידועה לי שעת היציאה ושעת החזרה המשוערת . אני מתחייב שבני / בתי יוצא וחוזר עם ההסעה ולא בשום דרך אחרת לבני / בתי אין שום מניעה משום סוג להשתתף בפעילות ידוע לי שהפעילות יכולה לכלול שחייה, מאמצים גופניים ושהות בשמש לבני / בתי אין שום מגבלות רפואיות המונעות ממנו להשתתף בפעילות בני / בתי יודעים לשחות ואין מניעה שישתתפו בפעילות פארקי מים
על החתום
הצהרת בריאות
הנני מצהיר בזאת כי: 1 .לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/ בתי להשתתף בפעילות
2 .יש לבני/ בתי מגבלה בריאותית כדלקמן:
באם לחניך מגבלות בריאותיות באחריות ההורה להעביר אישור רפואי.
3 .אישור השתתפות בפעילות מים
על החתום
סמנו V ליד "אני לא רובוט"