טפסים

בקשה להנחה -

הנחיות למילוי הטופס:

חובה לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

1. צילום תעודת זהות של 2 ההורים עם הספח.

2. 3 תלושי שכר אחרונים של ההורים (שכירים)

3. שומה אחרונה (עצמאי).

4. אישור תשלום קצבאות מהביטוח הלאומי – נכות, הבטחת הכנסה וכו'.

5. דמי מזונות.

טופס שיוגש ללא המסמכים לא יטופל 

פרטי ההורים:
פרטי הילדים עד גיל 18
חובה לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים ולהגישם עם הבקשה למשרדי המתנ"ס: 1. צילום תעודת זהות של 2 ההורים עם הספח. 2. 3 תלושי שכר אחרונים של ההורים (שכירים) 3. שומה אחרונה (עצמאי). 4. אישור תשלום קצבאות מהביטוח הלאומי - נכות, הבטחת הכנסה וכו'. 5. דמי מזונות.
טופס שיוגש ללא המסמכים לא יטופל
אני החתום מאשר שכל הפרטים בטופס זה הינם נכונים. אני מאשר לאנשי הועדה או לנציגם לבדוק את הפרטים.
סמנו V ליד "אני לא רובוט"