קייטנות

קייטנת חנוכה

קייטנה מועדים רישום
ניצנים בחופשה - הסעות חנוכה נ.שדות
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה בוקר כתה א
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה בוקר כתה ב
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה בוקר כתה ג
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה בוקר סגלון
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה בוקר רימון
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה בוקר תאנה
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה צהרון כפר הריף
30/11/21
06/12/21
לרישום
ניצנים בחופשה - חנוכה צהרון סגולה
30/11/21
06/12/21
לרישום