רכז\ת
חן רוזן
טל:08-8500737
פקס:08-8500756

מחלקת ילדים ונוער במתנ"ס יואב פועלת כמערכת חינוך חברתית קהילתית, השמה דגש ליצירת תשתית לשפה חינוכית אזורית משותפת, למידת עמיתים, לעודד ולהעצים פעילויות ואירועים אזוריים משותפים. המחלקה רואה חשיבות בפיתוח ושכלול מערכת החינוך היישוביות הקיימות, מדיניות זו באה לידי ביטוי בבניית דיאלוג מתמשך עם היישובים ובהקצאת משאבים למימון פעילויותתוכניות ישוביות איוש וליווי כוח אדם מקצועי ביישובים.

פעילות המחלקה