מנהל/ת
חן רוזן
טל:08-8500737
פקס:08-8500756

במחלקת הצעירים  רואים בצעירי יואב קהילה של צעירים הן ברמה היישובית והן ברמה המועצתית.

במהלך סדרת המפגשים שאנו מקיימים  נבצע תהליך של חשיבה לקידום ופיתוח נושא הצעירים מועצה, תוך התאמה לצרכים ולמאפיינים של הדורות השונים (YZ) אנו מאמינים שבאמצעות תהליך נכון נוכל לחזק את החוסן הקהילתי.

פעילות המחלקה