מנהל/ת
אורית דסקל
טל:08-8500708
פקס:08-8500756

"התרבות היא זיכרונה של אומה, מצפונה המשותף, המשכיותה ההיסטורית והצורה שבה היא חושבת וחיה " מילן קונדרה. 

מחלקת התרבות ביואב רואה יותר ויותר את הצורך לחזק את השייכות והזהות לקהילה. לקהילה הגדולה, קרי מועצה, ולקהילה הישובית. תרבות היא גורם מלכד שיכול להוות מנוע להתחדשות ציבורית וקהילתית. היא מאפשרת לקהילה לחגוג יחד, לחוש שותפות וליצור גאווה בהישגי הקהילה המקומית. בכוחה לגשר על פני הבדלים ולהוות חוסן לישוב.

אנו מזמינים אתכם לבילויים חכמים ומהנים בתחומי הרוח, האמנות האקטואליה והחברה.

מחלקת התרבות במתנ"ס יואב שמה לה כמטרה לחזק את הקהילות באמצעות התרבות בישובים ובאזור.

 

פעילות המחלקה