האירוע הסתיים ב12/11/2022

האירוע הסתיים ב12/11/2022