זמן הרישום באתר עבר ב26/01/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב25/01/2023

זמן הרישום באתר עבר ב26/01/2023ב 23:59:59
האירוע הסתיים ב25/01/2023