פורום מובילים ומשפיעים !

 

פורום מובילים ומשפיעים !

 

במסגרת הפורום נציגי הצעירים מכל יישובי המועצה יפגשו יחד סביב שולחן אחד  לאתר את צרכי הצעירים בתחומי תרבות ופנאי, תעסוקה והשכלה.

פורום זה הוקם למטרת ביצוע תהליך חשיבה לקידום ופיתוח הנושאים שחשובים לצעירים במועצה.

במהלך השנה הקרובה, ביחד ובשיתוף יבנו תכניות יישוביות ומועצתיות.

במסגרת מפגשי הפורום יתגבש חזון משותף ויוצבו מטרות ויעדים נגבש תפיסה ושפה אחידה הכוללת תכניות מותאמות ברמת היישוב ומעטפת מועצתית ליישובים.