מבנה אירגוני

תמונה המציגה את המבנה ההיררכי הארגוני של המתנס, בתמונה מוצגים כל גופי המתנס ויחסי הכפיפות, למידע נוסף בנושא צרו קשר בטלפון הראשי