סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-8500708
misrad@yoav.org.il
פקס: 08-8500756

נהלי הרשמה

נהלי הרשמה לפעילויות חוגים וצהרונים – תש"פ

ההרשמה לפעילויות המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט בלבד

www.matnas-yoav.org.il

נהלי הרשמה לחוגים:

החוגים ופעילויות בבתי הספר יחלו ב-  01.9.2019  ויסתיימו ב – 23.6.2020

חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות . העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת המתנ”ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.

משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל)

לא יסדרו הסעות למשתתפים שאינם רשומים.

המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים. המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.

ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תוכל להשתתף בפעילויות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר פתיחת נהלים אלו. אנו מבקשים מכם לקרוא את הנהלים. מעבר לשלב הבא  מהווה הסכמה לנהלים.

תשלומים:

ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה ללא ריבית, עד תחילת יוני 2019

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחוייבו ב – 10 לכל חודש.

ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה – 10 בכל חודש.

המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪

לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2020

איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

 

 

ביטול השתתפות:

ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה – 15 לחודש מרץ 2020

על ביטולים החל מ – 16.3.2020 לא יוחזרו כספים

חוג שביטולו יבוצע עד ה – 15 לחודש יחויב בעלות חצי חודש ביטול לאחר ה – 15 בחודש, יחויב בעלות החוג לחודש מלא.

לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל  זה.

הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק מול מנהלנית המתנ"ס במייל:

misrad@yoav.org.il או בפקס:  088500756 באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.

לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור המתנ"ס)

הנחות:

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המתנ"ס מייל: misrad@yoav.org.il או בפקס: 088500756

 

פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו

לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות- כפי שמפורט בחוברת הפעילות – מרכז המוסיקה .

 

מספר ימי פעילות תש"פ

 

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ספטמבר

3

4

4

4

4

4

אוקטובר

2

2

1

2

3

3

נובמבר

4

4

4

4

4

5

דצמבר

4

4

4

3

3

3

ינואר

4

4

4

5

5

5

פברואר

4

4

4

4

4

4

מרץ

4

4

3

4

4

4

אפריל

2

2

1

1

3

2

מאי

5

4

3

4

3

4

יוני

2

3

3

3

3

3

סה"כ

34

35

32

34

36

37

מלבד חופשות החגים

 

01-ספט

יום הראשון ללימודים אין פעילות חוגים עפ"י בקשת בתי הספר

 

08-מרץ

חגיגות פורים בבתי הספר לא מתקיימים חוגים

 

 

יוני-20        סיום חוגים

 

לוח חופשות בתי הספר

 

מועד

תאריך

הערות

ראש השנה

29 בספטמבר עד 1 באוקטובר      

לא יתקיימו חוגים

יום כיפור

08-09 באוקטובר 2019

לא יתקיימו חוגים

חג הסוכות

13-22 באוקטובר 2019

השלמות בלבד לחוגים יישוביים

חנוכה

24-30 בדצמבר 2019

השלמות בלבד+ טורנירים

פורים

9-11 במרץ 2020

 

פסח

31 במרץ עד 16 באפריל 2019

חוגי הספורט מתקיימים בישובים בשבוע הראשון של חופשת הפסח במתכונת של מחנות פסח וטורנירים

ערב יום הזיכרון

27 באפריל 2020

ביום זה, החוגים היישוביים יתקיימו עד השעה 17:00. חוגים המתחילים לאחר שעה זו, יבוטלו.

 יום העצמאות

28-29 באפריל 2020

לא יתקיימו חוגים

ל"ג בעומר

12במאי 2020

לא יתקיימו חוגים

שבועות

28-30 במאי 2020

לא יתקיימו חוגים

 

 

  • החברה למתנסים
  • המועצה האזורית יואב
  • תו נגישות
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים