נהלי הרשמה 2019/20

נהלי הרשמה לפעילויות חוגים וצהרונים – תש"פ

ההרשמה לפעילויות המתנ"ס מתקיימת דרך אתר האינטרנט בלבד

נהלי הרשמה לחוגים:

החוגים ופעילויות בבתי הספר יחלו ב-  01.9.2019  ויסתיימו ב – 23.6.2020

חישוב עלות החוג הינה שנתית ומחולקת למספר חודשי פעילות . העלות השנתית לוקחת בחשבון את לוח החופשות והחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים (ע”פ החלטת המתנ”ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג / איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.

משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל)

לא יסדרו הסעות למשתתפים שאינם רשומים.

המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים. המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה.

ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תוכל להשתתף בפעילויות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

הצטרפות ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר פתיחת נהלים אלו. אנו מבקשים מכם לקרוא את הנהלים. מעבר לשלב הבא  מהווה הסכמה לנהלים.

תשלומים:

ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה ללא ריבית, עד תחילת יוני 2019

התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחוייבו ב – 10 לכל חודש.

ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריך ה – 10 בכל חודש.

המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך: 25 ₪

לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2020

איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

 

 

ביטול השתתפות:

ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה – 15 לחודש מרץ 2020

על ביטולים החל מ – 16.3.2020 לא יוחזרו כספים

חוג שביטולו יבוצע עד ה – 15 לחודש יחויב בעלות חצי חודש ביטול לאחר ה – 15 בחודש, יחויב בעלות החוג לחודש מלא.

לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו ללא הודעה מסודרת וע"פ נוהל  זה.

הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק מול מנהלנית המתנ"ס במייל:

misrad@yoav.org.il או בפקס:  088500756 באחריות המבקש לוודא קבלת הבקשה במשרדי המתנ"ס.

לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים (אלא בהודעה מראש ובאישור המתנ"ס)

הנחות:

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מבניהם.

בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות מנהלנית המתנ"ס מייל: misrad@yoav.org.il או בפקס: 088500756

 

פעילויות בבית גיל אור, לאוכלוסייה המבוגרת אינם נכללים בהסדרי הנחות אלו

לפעילות חוגי נגינה והרכבי מוסיקה מתקיימות התאמות נוספות- כפי שמפורט בחוברת הפעילות – מרכז המוסיקה .

 הסכם צהרונים   – תש"פ

אנו שמחים לפתוח את שנת הפעילות בצהרונים  בניהולו ופיקוחו של  המרכז הקהילתי יואב.

המרכז הקהילתי רואה בהפעלת הצהרונים נידבך נוסף לחיזוק ופיתוח הקהילה ביואב.

בכוונתנו לתת את המענה המקצועי והחינוכי הטוב ביותר לילדים ולהוריהם

 בהפעלת הצהרון.

לידיעתכם:

 1. מרכז קהילתי יואב מפעיל צהרון בהתאמה לצרכי הישוב וברוח נהלי החברה למרכז קהילתיים.
 2. עובדי הצהרון הינם עובדי המרכז קהילתי.
 3. צוות הצהרון יעבור השתלמויות ויקבל ליווי לאורך השנה.
 4. לצורך הפעלת הצהרון- מועסק/ת מנהל/ת מקצועי/ת ע"י המרכז קהילתי.
 5. הדרכה ופיקוח – מרכז קהילתי יואב.
 6. אנו רואים את הצהרונים כהמשכם של מסגרות החינוך. ככאלה אנו בונים את התכנים ואת סדר היום בתיאום עם מערכות אלו ומקפידים על שמירת קשר שוטף.
 7. בצהרון יושם דגש על פעילות חברתית המותאמת לצרכי הגיל.
 8. הקשר עם ההורים חשוב לנו ואנו משקיעים זמן ורצון לתת מענה בגבולות הנכונים.
 9. מובילת הצהרון הינה הסמכות החינוכית-מקצועית לכל עניין. מערכות הצהרונים מקיימות שיח פתוח והתייעצות עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים.
 10. אנא קראו בעיון את נהלי הצהרון, הזמנים ואופן הרישום להלן.
 11. מועד אחרון להרשמה 31.7.2019

 

 1. ההרשמה מתבצעת באתר האינטרנט של מרכז קהילתי יואב             www.matnas-yoav.org.il    בסרגל ימני אייקון: צהרוניםק

 

         בכל עניין נשמח לעמוד לרשותכם, מחכים לראותכם

 

 

 

 

      1.          מיקום הצהרון

צהרוני גנים: יתקיימו במבנה הגן צהרון ביה"ס: במבנה צהרון, כפר-הריף

      2.        מועדי הפעילות

 • שנת הפעילות תחל ביום 1.9.2019 ותסתיים  ב-30.06.2020 (צהרוני גפן ורימון -גנים אלו נסגרים בשעות מוקדמות יותר בימים הראשונים, על-מנת לאפשר שילוב ילדים חדשים). 
 • בחופשת הקיץ תתקיים קייטנה – מותנה במספר הנרשמים ( פרטים יפורסמו במהלך השנה).
 • צהרוני גנים: בימים בהם הגן ייסגר מוקדם, בשל מסיבות וכדומה, הצהרון יעבוד עד 16:30 ויכלול ארוחת צהריים (למעט היום שבו תערך מסיבת חנוכהומסיבת סיום בגן  – ביום זה לא יפעל הצהרון).
 • הצהרון לא יפעל בימי ו'.
 • צהרוני הגנים  יופעלו בימים: א' – ה' בין השעות: 14:00-16:30. צהרון ביה"ס יופעל בימים: א' – ה' עם חזרת הילדים מבית-הספר ועד השעה 16:30.
 • בימי חופשה יפעל הצהרון במסגרת יום ארוך בין השעות 07:30-16:25 ( לוח החופשות מפורסם באתר המרכז קהילתי ומומלץ לעיין בו ולהכירו).
 • בימי חופש יש להגיע לא יאוחר מהשעה 09:00 על-מנת לאפשר התארגנות מיטבית עבור הילדים והצוות.
 • בערבי חג – הצהרון סגור
 • ימי שביתה: במקרים אלו, יעשה המרכז קהילתי  מאמץ להפעיל את הצהרונים. ייגבה תשלום נוסף עבור הפעלת צהרון ליום מלא .
 • ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה 16:25. אחרי השעה:  16:30 יחויב ההורה בעלות כוח האדם.
 • הפעילות בחופשות (לא כולל קייטנת הקיץ) עבור ילדי הצהרון כלולה במחיר. ילדים שאינם רשומים לצהרון יוכלו להירשם לחופשות על בסיס מקום פנוי ובהתאם למחיר שיקבע.
 • בזמן חירום – במידה והגן / בית-הספר לא יפתח, יעשו מירב המאמצים לפתוח צהרון  ליום מלא, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובכפוף להחלטות  קב"ט המועצה ורכז/ת הצהרונים.  (תגבה תוספת  תשלום ליום עבור  שעות הבוקר).

 

      3.        מסגרת הצהרון

 • המרכז קהילתי רשאי לבצע שינויים (במספר העובדים, שעות הפעילות, איחוד קב' רב גילאיות באותו מתחם) על פי הצורך המתבקש ועל פי מערכת השיקולים שתתחשב בצרכים השונים.
 • פתיחת הצהרון מותנית ב – 15 נרשמים מינימום .
 • הודעה על אי פתיחת צהרון תימסר להורים לא יאוחר  מיום: 21.8.2019.

 

      4.        ארוחות

 • הילדים ייהנו מארוחת צהריים בשרית וארוחת  ארבע קלה (כריך או פרי)
 • בימי חופשות / יום ארוך הילדים יקבלו  בנוסף, ארוחת בוקר .

      5.        בריאות

 • באחריות ההורים לדווח לצוות הצהרון  כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בוולמלא בהקפדה את כל הנתונים בטופס הצהרת הבריאות אשר מופיע בטופס הצהרת הורים (נמצא באתר האינטרנט)
 • אין לשלוח לצהרון ילד חולה!  ו/או במקרים הבאים:  חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.
 • לאחר תקופת מחלה - יש לצרף אישור רפואי המאשר חזרתו לפעילות סדירה.
 • ע"פ הנחיות משרד הבריאות,  המטפלות אינן רשאיות לתת תרופות מכל סוג שהוא.
 • הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות כך שלא יחולו בשעות הפעילות של הצהרון.
 • ההורים מתחייבים ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 • לא יינתן זיכוי בצהרון עבור מחלת ילד (במקרים מיוחדים של אשפוז מעל 3 שבועות יבחן כל מקרה לגופו).

      6.        הולכת ילדים/ הגעה / עזיבה של הצהרון

 • צהרוני גנים: עובדות הצהרון יקבלו את הילדים בגנים מידי הגננות. בצהרון ביה"ס יגיעו הילדים מהסעת בית-הספר ושם יתקבלו על-ידי צוות הצהרון.
 •  צהרוני גנים: עזיבת הצהרון באחריות ההורים בלבד או מבוגר מטעמם (מעל גיל 12), במידה ויהיה שינוי כלשהו בנושא המלווים יש לתאםמראש עם צוות הצהרון (יש להקפיד על רישום של המלווים המורשים במהלך הליך הרישום לצהרון - טופס הצהרת הורים).

 

      7.        הפסקת פעילות

 • ניתנת אפשרות לבטל את השתתפותו של הילד בצהרון בהודעה בכתב  לרכז/ת הצהרונים במרכז קהילתי בהתראה של חודש מראש בפקס ואו/במייל (יש לוודא הגעת המסמך ליעדו). בחודש זה ייגבה תשלום מלא עבור הצהרון והילד/ה י/תוכל להשתתף בפעילות הצהרון. הודעת עזיבה שלא בזמן תחייב בתשלום של חודש נוסף.
 • החל מתאריך:  1.3.2020  לא ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות בצהרון וההורה יהיה מחויב לשלם את מלוא התשלומיםעד סוף שנת פעילות הצהרון (30.6.2020) .
 • אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו. (נופש, מחלה, נסיעות לחו"ל...)
 •  ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המרכז קהילתי להפעיל את הצהרון במשך השנה כולה,

המרכז קהילתי רשאי להחליט על צמצום המסגרת במידה ותהיה הפחתה משמעותית במספר הילדים, לפי  שיקול הדעת של המרכז קהילתי.

 • המרכז קהילתי שומר לעצמו את הזכות לבטל חוזה במקרים הבאים:
 1.  הורים אשר לא ימלאו אחר סעיפי התחייבות חוזה זה. 
 2. הורים שילדם (על פי חוות דעת מקצועית) אינו מתאים למסגרת זו.

 

 

       8.         אמצעי התשלום: ביצוע התשלומים יעשה בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המרכז קהילתי - www.matnasyoav.org.il.ניתן לשלם גם על-ידי העברת שיקים למשרדי המרכז קהילתי: שיקים דחויים לפקודת "אשכולות יואב". במקרה ושיק חוזר ע"י הבנק, אחריות ההורים להעביר שיק חדש שסכומו יכלול את עמלת הבנק.היה ולא יועבר הסכום האמור, תיפסק פעילותו של הילד בצהרון.

שכר הלימוד יפרע גם בהיעדרות הילדה מסיבות חופשה, מחלה או כל סיבה אחרת.

 המחיר לשנת תשע”ט לצהרונים:

 ש״ח לחודש (כולל ארוחת צהריים)

985

צהרוני גנים -

 >

 ש״ח לחודש לילדי כיתות ג’ (כולל ארוחת הצהריים)

985

 צהרון ביה”ס– 

- תכנית ניצנים

לילדי כיתות א’-ב

 ש״ח לחודש

785 >

 התשלום יגבה מראש בתשלומים עבור חודשים ספטמבר - יוני.

 ההרשמה מותנית בהסדרת התשלום מראש לכל השנה - צ’קים או כרטיס אשראי.

אמצעי התשלום:

.www.matnasyoav.org.il

ביצוע התשלומים יעשה בכרטיס אשראי דרך אתר האינטרנט של המתנ”ס -

 >

 ניתן לשלם גם על-ידי העברת שיקים למשרדי המתנ”ס:

 שיקים דחויים לפקודת “אשכולות יואב”.

10 

במקרה ושיק חוזר ע”י הבנק, אחריות ההורים להעביר שיק חדש שסכומו יכלול את עמלת הבנק.

היה ולא יועבר הסכום האמור, תיפסק פעילותו של הילד בצהרון.

שכר הלימוד יפרע גם בהיעדרות הילדה מסיבות חופשה, מחלה או כל סיבה אחרת.

הסכם צהרונים | תשע”ט

 

מספר ימי פעילות תש"פ

 

 

א

ב

ג

ד

ה

ו

ספטמבר

3

4

4

4

4

4

אוקטובר

2

2

1

2

3

3

נובמבר

4

4

4

4

4

5

דצמבר

4

4

4

3

3

3

ינואר

4

4

4

5

5

5

פברואר

4

4

4

4

4

4

מרץ

4

4

3

4

4

4

אפריל

2

2

1

1

3

2

מאי

5

4

3

4

3

4

יוני

2

3

3

3

3

3

סה"כ

34

35

32

34

36

37

מלבד חופשות החגים

 

01-ספט

יום הראשון ללימודים אין פעילות חוגים עפ"י בקשת בתי הספר

 

08-מרץ

חגיגות פורים בבתי הספר לא מתקיימים חוגים

 

יוני-20        סיום חוגים

 

לוח חופשות בתי הספר

 

מועד

תאריך

הערות

ראש השנה

29 בספטמבר עד 1 באוקטובר      

לא יתקיימו חוגים

יום כיפור

08-09 באוקטובר 2019

לא יתקיימו חוגים

חג הסוכות

13-22 באוקטובר 2019

השלמות בלבד לחוגים יישוביים

חנוכה

24-30 בדצמבר 2019

השלמות בלבד+ טורנירים

פורים

9-11 במרץ 2020

 

פסח

31 במרץ עד 16 באפריל 2019

חוגי הספורט מתקיימים בישובים בשבוע הראשון של חופשת הפסח במתכונת של מחנות פסח וטורנירים

ערב יום הזיכרון

27 באפריל 2020

ביום זה, החוגים היישוביים יתקיימו עד השעה 17:00. חוגים המתחילים לאחר שעה זו, יבוטלו.

 יום העצמאות

28-29 באפריל 2020

לא יתקיימו חוגים

ל"ג בעומר

12במאי 2020

לא יתקיימו חוגים

שבועות

28-30 במאי 2020

לא יתקיימו חוגים