מרכז גישור קהילתי

שבוע דיבור חדש

שבוע דיבור חדש

שבוע דיבור חדש במ.א יואב

מרכז הגישור הקהילתי ביואב
לקידום אקלים מיטבי בקהילה

מתחילים בשיחה משנים את השיח