המשרהמועד פרסוםלפרטי המשרה
תשובות הבהרה מס' 1 - מכרז הסעים 3/2021 26/10/2021 לחץ לפרטי המשרה
תשובות הבהרה 2- דחיית מועד הגשת הצעות ועדכון מחירי המקסימום - מכרז הסעים 3/2021 26/10/2021 לחץ לפרטי המשרה
תשובות הבהרה 3 - מכרז הסעים 3/2021 26/10/2021 לחץ לפרטי המשרה
העמותה לקידום הספורט ביואב דרוש/ה: מנהלן/ית רכז/ת אדמיניסטרטיב/ית 06/10/2021 לחץ לפרטי המשרה
מכרז פומבי מס' 3 | שירותי הסעות חוגים שנת תשפ"ב 05/10/2021 לחץ לפרטי המשרה
מכרז אב בית/ אם בית - מתקני הספורט בצפית 19/08/2020 לחץ לפרטי המשרה
מכרז לתפקיד ניהול מקצועי תחום ספורט בעמותה 19/08/2020 לחץ לפרטי המשרה
מכרז שירותי הסעות חוגים 03/08/2020 לחץ לפרטי המשרה
מכרז לאספקת ארוחות לילדים בצהרונים בגני ילדים, בבתיה"ס ובמתנ"סים 07/07/2020 לחץ לפרטי המשרה
מכרז לתפקיד ניהול מקצועי תחום ספורט בעמותה 12/11/2019 לחץ לפרטי המשרה
מכרז לתפקיד רכז/ת תחום ילדים 12/11/2019 לחץ לפרטי המשרה
מכרז אספקת מזון לצהרונים יואב 160719 מסמכים מלאים 18/07/2019 לחץ לפרטי המשרה
מנהל/ת צהרונים ותכנית "ניצנים" 27/02/2019 לחץ לפרטי המשרה
מכרז לתפקיד רכז/ת חינוך חברתי ילדים וגיל רך מרכז קהילתי יואב 07/01/2019 לחץ לפרטי המשרה
דרושים במקהלת יואב 09/07/2018 לחץ לפרטי המשרה
דרוש/ה מנהלת לשכה למרכז קהילתי יואב 23/03/2017 לחץ לפרטי המשרה
מכרז לתפקיד רכז/ת הדרכה ותוכניות מניעה מרכז קהילתי יואב 03/01/2017 לחץ לפרטי המשרה
מכרז לתפקיד רכז/ת צהרונים מרכז קהילתי יואב 03/01/2017 לחץ לפרטי המשרה